Adatvédelmi irányelvek

  1. Adatkezelés céljai:

Az adatkezelési célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően a Borealis Catalyst Group kft. (székhely: 2030 Érd, Fűrészelő utca 8.; cégjegyzékszám: 13-09-096487; adószám: 12780046-2-13, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-128890/2017.) számára:

1.1 a https://learn.act4you.hu internetes oldalon saját kezűleg megadott adatokat (e-mail cím, név, cím, adószám és telefonszámát) kezelje és nyilvántartsa.

1.2 a Borealis Catalyst Group kft. eseményeken, rendezvényeken saját kezűleg megadott adatokat (e-mail cím, név, cím, adószám és telefonszámát) kezelje és nyilvántartsa.

Önnek hírleveleket, programajánlókat, érdekességeket, tájékoztató anyagokat küldjön, valamint a megadott elérhetőségen Önnel kapcsolatba léphessen, amennyiben Ön ehhez hozzájárulását adta.

1.3 üzletszerzési megkeresés során a kapcsolati űrlap, e-mail-es vagy telefonos kapcsolatfelvétel okán tudomására jutott adatok és információk kezelje és nyilvántartsa.

  1. Az adatkezelés időtartama, megszüntetés és leiratkozás

A nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait kizárólag a fenti célokra (1.1, 1.2 és 1.3)  visszavonásig vagy a szolgáltatás megszüntetéséig kezeljük és tarjuk nyilván, 10 évente az adatokat felülvizsgáljuk és szükség szerint töröljük.

A feliratkozó bármikor, korlátozás és indok nélkül leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével vagy az info@borealisconsulting.hu címre küldött e-mailben bármikor tájékoztatást kérhet, a kezelt adatairól, kezdeményezheti nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését, illetve indoklás nélkül kezdeményezheti az 1.3 bekezdés szerint az adatok törlését.

  1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat az 1. pontban leírtaktól eltérő célokra fel nem használja. A személyes adatokat a harmadik személynek kizárólag a felhasználó előzetes, írásos hozzájárulása esetén szolgáltathat ki. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá a fentiekhez, ezt az esemény megkezdése előtt írásban jeleznie kell részünkre.

A felhasználó jogai megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a bíróságon érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

  1. Felhasználói jogok, biztonság és felülvizsgálat

A Borealis által szervezett rendezvények (pl: tréningek, workshopok, konferenciák, tudásestek, meetupok stb.) jelentkezői elfogadják, hogy az eseményen kép, hang és videófelvételt készülhet, melyet marketing és kommunikációs célra, illetve a szolgáltatás fejlesztésére használunk fel. A regisztrációval a jelentkező hozzájárul a felvételek készítéséhez, illetve az ahhoz fűződő jogairól lemond.

A Borealis kiemelt figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét.

A Borealis szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet kapcsolatba és oszthat meg velük az 1. pontban felmerülő adatok egy részét vagy egészét, kizárólag a Borealis részére történő munkavégzés okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja. A Borealis biztosítja és garantálja, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a 3. pontban részletezett jogszabályokat.

A Borealis fenntartja azon jogát, hogy az adatkezelési nyilatkozatot természetesen, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett felülvizsgálja és szükség esetén egyoldalúan módosítsa.

  1. Naplózással kapcsolatos adatkezelés

5.1 A Borealis naplózással kapcsolatos adatkezelése

https://learn.act4you.hu szerver naplózása: a https://learn.act4you.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

5.2 Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

A portál forráskódja a Borealis Catalyst Group Kft.-nél üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Borealis Catalyst Group Kft. szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A https://learn.act4you.hu a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

  1. A kezelt személyes adatok köre:

az 1.1 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, adószám

az 1.2 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, adószám

az 1.3 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám, üzleti lehetőség, illetve, ehhez kapcsolódó dokumentumok

A https://learn.act4you.hu/ oldalon keresztül beérkező e-mail leveleket a rendszer az info@borealisconsulting.hu címre továbbítja, ahol az ügyfél kérdésének megfelelően megválaszolja, vagy a Borealis Catalyst Group Kft-nél üzemelő eseménykezelés keretében Értékesítési aktába helyezi.

A Borealis Catalyst Group Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből.

  1. Adatfeldolgozó:
  • Név: Borealis Catalyst Group Kft.
  • Székhely: 2030 Érd, Fűrészelő utca 8.

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.